Vixen ออกแบบภายใน และ รีโนเวชั่น

Lounge

งานออกแบบตกแต่งภายในคลับ เลาจน์ ผับ บาร์ สถานบันเทิง ที่เป็นแหล่งพักผ่อนที่ดีที่สุดยามค่ำคืน งานออกแบบตกแต่งภายในที่เน้นแสง สี เสียงโดยเน้นที่ดีไซน์การออกแบบให้มีจุดสนใจที่โดดเด่น

การออกแบบตกแต่งภายใน คลับ เลาจน์ ผับ บาร์ ไนท์คลับ และสถานบันเทิงต่างๆเหล่านี้ ไม่ไช่ออกแบบได้อย่างง่ายๆทั่วไป “เนื่องจากจะมีแสงและเสียงมาเป็นส่วนเกี่ยวข้องด้วย การออกแบบให้มีส่วนของผนังหรือฉากกั้นต่างๆควรคำนึงถึงแสงตกกระทบด้วยและคุณภาพเสียงที่ต้องมี เสียงสูง-กลาง-ต่ำด้วย การออกแบบโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณภาพเสียงและแสงไม่ได้คุณภาพอย่างที่ควรเป็น “เราจึงได้ทำการศึกษาและค้นคว้ารวมถึงประสบการณ์การทำงานที่ทำให้การออกแบบนั้นจะต้องทำงานควบคู่ไปกับทีมงานเสียงและแสงไปด้วยกัน เพื่อให้ผลงานนั้นออกมามีคุณภาพอย่างสูงสุด